For eksempel W6423 eller 399490


Apparatkoden består av 6 sifre, og den finner du på typeskiltet til apparatet eller på garantikortet.