Viktig sikkerhetsmelding angående enkelte modeller av kombi kjøl/frys

For å sikre brukerne av Gorenje apparater høyeste grad av sikkerhet, oppfordrer selskapet Gorenje eiere av kombi kjøl/frys-modeller RKI-ORA-S, RKI-ORA-E, RKI-ORA-S-L, RKI-ORA-E-L, RK-ORA-S, RK-ORA-E, RK-ORA-S-L og RK-ORA-E-L kjøpt i Norge, å sende en mail på specialclaim@gorenje.dk eller kontakte os på +45 36362140 mellom 8.00 og 16.00 mandag til fredag.
Dersom du har et skap med gjeldende serienummer, vil Gorenje arrangere et besøk fra en servicetekniker for en gratis sjekk av anlegget. Under visse omstendigheter kan en eventuell feil oppstå på en av komponentene i de berørte modellene. Dette kan forårsake en alvorlig feil på apparatet.

Modeller med det potensielle problemet har serienummer som spenner 70000000-75200000.

Modell og serienummer på kombi kjøl/frys er trykt på typeskiltet som er plassert inne i kjøleskapet (til venstre) foran grønnsaksskuffen. På bildet nedenfor finner du en etikett med serienummeret. Serienummer og modell av anlegget er også indikert i garantibevis som følger med apparatet.

Selv om faren for feil er minimal, tar Gorenje et sikkerhetstiltak ved å annonsere denne sikkerhetsmelding for å informere eierne av de berørte kombi kjøl/frys-modeller om den potensielle risikoen. Dette for å sikre dem den høyeste grad av sikkerhet. Det er ingen fare for feil / svikt i tilfelle av kjøleskap/frysere som ikke samsvarer med de oppførte modell og serie tall.