Ny energimerking

Fra 1. mars 2021 innføres en ny energimerking for hvitevarer – fra vaskemaskiner og oppvaskmaskiner til kjøleskap.

Denne merkingen hjelper forbrukeren med å forstå mer om apparatenes energiforbruk, og den gjør det også enklere å velge mer energieffektive produkter.

Her har vi samlet all informasjon om hva som er nytt i energimerkingen, og vi viser også en gjennomgang av all informasjon som vises i merkingen.

Apparatlenkene under viser sider der du kan se en sammenligning av den nye og den gamle merkingen, samt en forklaring av hva informasjonen og symbolene betyr.

Les mer om den nye energimerkingen.

Nye energimerkinger til oppvaskmaskiner

Her finner du informasjon om den nye energimerkingen for oppvaskmaskiner.

Nye energimerkinger til vaskemaskiner

Sammenlign den nye og den gamle energimerkingen for vaskemaskiner for å se hva endringene betyr.

Nye energimerkinger til kjøleskap

Kjøleskap, frysere og andre lignende produkter. Her kan du lese mer om den nye merkingen.


Bruksanvisninger

Trenger du bruksanvisning for Gorenje-produktet ditt?


Produktinformasjon i EPREL-databasen

All informasjon om produktets energieffektivitet samt informasjonen i energimerkingen finner du i «European Product Registry for Energy Labelling» (EPREL).

Her finner du informasjon om enkeltprodukter.